Home > Hl Dt St Dvdrrw > Hl-dt-st Dvdrrw Gsa-h21n Driver Download

Hl-dt-st Dvdrrw Gsa-h21n Driver Download

The mysterious thing in your post is "it did not help". Versie Versie B109, A03 Categorie Verwisselbare opslag Releasedatum 11 apr 2007 Laatst bijgewerkt op 21 mrt 2014 Belang Dringend Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:R143730.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 835 KB Format-omschrijvingDit bestand bevat een Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Source

Please refer to our CNET Forums policies for details. I have the hl-dt-st-dvd+-RW GSA-H21N and I have recently reformatted the hard drive and reinstalled windows xp. The only thing I can think of is up-dating the firmware, but I am not sure what to update it with. U mag geen sublicenties verlenen van de Software.

Recent Posts How to Add a Cute PDF Writer to Windows How to Add a Bullzip Printer to Windows How to Add a PrimoPDF Printer to Windows The Method of Turn Drivers are bits of software which tell the operating system exactly how to talk to the drive to get it to do specific things. Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die Sorry, there was a problem flagging this post.

English Open Menu English Deutsch Español Français Português 中文 한국어 † The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. Bob692006;2224813: (...) I decided make sure I had the most up-to-date firmware but Dell doesn't seem to have the file on their server anymore. The machine is about 3 yrs old I did not see this driver in Windows. Windows 7-10 Generic DriverWindows 7 32 bitWindows 7 64 bitWindows 10 64 bitWindows 10 32 bitWindows 7 Starter 64 bitWindows 7 Starter 32 bitWindows 7 Home Basic 64 bitWindows 7 Home

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de read the full info here A File Download window appears. 3.Click Run this program from its current location and click OK.

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. You cannot use something close to, but not exactly the same model as your drive's model.

Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Any help really appreciated! First Time Here? Details Dringend: Dell raadt u sterk aan deze update zo spoedig mogelijk uit te voeren.

Probeert u het later nog eens. this contact form Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Is this close enough? (A big thank you, incidentally, to karangguni for his magnificent FAQ. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Categories Driver Articles Recent Posts How to Add a Cute PDF Writer to Windows How to Add a Bullzip Printer to Windows How to Add a PrimoPDF Printer to Windows The Sentinel HASP KeyUp To Date and FunctioningSound Cards And Media DevicesBroadcom Audio BluetoothUp To Date and FunctioningPhilips Philips SAA713X, Hybrid Capture DeviceUp To Date and FunctioningNetwork CardsEricsson N5321 gw Mobile Broadband have a peek here Visiting the HP web site or reading the MCSE changelog helps to be uptodate :).

Due to this fact, LG does not provide firmware updates on their webpages for OEM models - it is instead left to the OEM to provide the firmware updates. It'll ask me over and over to insert a blank CD-R and then fill it with the same files. Finally my PC got up to speed!" Melany Kim 7/18/2016Our main support OS are: Windows 7, Windows 7 64 bit, Windows 7 32 bit, Windows 10, Windows 10 64 bit, Windows

The Security Warning window appears. 4.Click Yes.

The difference between two model numbers can be that the hardware inside is entirely different. None to the doucmentation I have has the original driver. If it's really needed it should be on the Compaq Driver and Utilities CD. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.

Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Sorry.Kees Flag Permalink This was helpful (0) Collapse - The drivers for the DVD ... Click Yes. http://prettyfile.com/hl-dt-st-dvdrrw/hl-dt-st-dvdrrw-gsa-h20l-driver-download.php I have also re-installed the drive.

Flashing with the wrong firmware can kill your drive, and invalidate warranty cover as well. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de

It would read and write CD's fine but was having a hard time even reading DVD's. by AB_CAE / January 29, 2011 3:17 AM PST In reply to: Driver for DVD-RW 16X HL-DT-ST DVDRRW GSA-H20L The OS is XP SP3. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. I've tried the My Computer route, but that just freezes the windows.Would a firmware update be of any use?

HP, Dell) who bundle the drives with their computers. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software.

MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen Bob692006 2009-02-22 03:25:22 UTC #6 I know this post has been dead for awhile but thought I'd throw this on here just in case it would help someone out. Administrative rights may be required on your system for this utility to work.

Belangrijke informatie 1. If the directory doesn't exist, you'll be prompted to create one. Your drive worked before you reinstalled XP and it still works.